SIMMENTAL

Simmental har sitt ursprung från det mellaneuropeiska alpdistriktet, nuvarande Schweiz, Österrike och södra Tyskland. Än idag är rasen en kombinationsras som används såväl för kött som mjölk. Rasen kom till Sverige 1974 via import från Schweiz. Vid denna import importerades 800 djur vilket resulterade i att Simmental redan från start satte ett stort avtryck på svensk köttrasproduktion redan från start. 


2002 köptes 5 kor med kalv, 3 kvigor och 1 tjur från Rörum Simmental Dessa hondjur var från kolinjerna Holdi, Helene och Lillie. Senare på hösten köptes det ytterligare in 5 kvigor från Rörum och 3 från Dybeck. Denna gång var Rörumkvigorna från linjerna Finetli, Mirta och Olympia. Från Dybeck var det Annemone, Hirz och Rohne. Dessa djur lade grunden för simmentalbesättningen på Katslösa 

 

2003 hände det mycket nytt. För första gången deltog Katslösa på en utställning, Mila. Det var med kvigan 215 Finetlie av Rörum. Det var även första gången vi skickade en tjurkalv till köttrasprövningen som på den tiden låg i Gismestad. Det var 317 Hakon av Katslösa T-101 vilket var under auktionsgodkänande gräns. Det dröjde tills nästa år innan det blev en auktionsgodkänd tjur från Katslösa, 403 Iceman av Katslösa T-109. Sedan start har det prövats totalt 29 tjurar varav 15 har varit auktionsgodkända. Bäst resultat innehar 857 Marcurius av Katslösa T-110.  


2004 ropade vi in General av Boogård på prövningsauktionen på Gismestad. General var en semintjur på VikingGenetic.


2004 köptes det även in en kviga från Mattarp, 2003 Coccinel av Mattarp. En kviga som satte stort avtryck i aveln på Katslösa då tre av hennes söner, Kurt-Åke av Katslösa, Max av Katslösa och Orlando av Katslösa. Samtliga tre har både deltagit på utställningar och varit besättningstjurar på katslösa.


2005 Köptes hela besättningen Gass-Cohn in. Besättningen bestod av 1 tjur, Eddy av Kårestom och 3 kor med kalv. Korna härstammade från Häggenäs och var efter kolinjen Ariane.


2007 och 2008 köptes det in ca hälften av samtliga födda kvigor på Dybeck. Det har resulterat i att det än idag härstammar mycket djur från Dybeck. Denna gång kom kolinjerna Kroni, Lori, Marit och Louise.


2007 blev vi Best in Show på Elmia med 508 Annemone av Katslösa.


2009 köptes en del av djuren från Linghults Simmental som avvecklades. Det var 3 kor och 2 kvigor ur släktena Polka och Goldi.


2011 var året Pepper av Katslösa T-106 föddes. Pepper skickades iväg till prövningsstationen i Gunnarp och presterade 106 i T-tal. Vid exteriörbedömningen fick han Kropp 90 Ben 82 Muskler 89 helhet 89. Pepper blev sedan uttagen som semintjur på VikingGenetic.


2015 blev vi bästa hondjur i rasen på Elmia med kviga 1504 Marit FS av Katslösa.


2016 blev vi best in Show Hondjur Mila med 1502 Finetlie FS av Katslösa.


2018 ropades 1590 Cellerina av Fall in på Simmentalföreningens sommarauktion. Hon var den dyraste sålda kvigan det året. Lyckan slutade inte där utan Mikael lyckades dra vinstlotten och vann 63 Kroni av Munkebo.


2020 var året då vi ropade in Caesar av Åbuen T-107 på prövningsauktionen i Gunnarp, 102.000 kr. Därmed fick vår stammtjur Vallhall FSPP av Katslösa gå vidare efter tre betäckningssäsonger med goda betyg.


2021 är där 35 hondjur som skall kalva, ca 15 är betäckta med Caesar och resterande med semin. Mestadels har vi detta år valt att använda uteslutande svenska och norska tjurar men det kan bli någon kalv även efter tyska tjurar.