SIMMENTAL

Simmental har sitt ursprung från det mellaneuropeiska alpdistriktet, nuvarande Schweiz, Österrike och södra Tyskland. Än idag är rasen en kombinationsras som används såväl för kött som mjölk. Rasen kom till Sverige 1974 via import från Schweiz. Vid denna import importerades 800 djur vilket resulterade i att Simmental redan från start satte ett stort avtryck på svensk köttrasproduktion redan från start. 


2002 köptes 5 kor med kalv, 3 kvigor och 1 tjur från Rörum Simmental Dessa hondjur var från kolinjerna Holdi, Helene och Lillie. Senare på hösten köptes det ytterligare in 5 kvigor från Rörum och 3 från Dybeck. Denna gång var Rörumkvigorna från linjerna Finetli, Mirta och Olympia. Från Dybeck var det Annemone, Hirz och Rohne. Dessa djur lade grunden för simmentalbesättningen på Katslösa 

 

2003 hände det mycket nytt. För första gången deltog Katslösa på en utställning, Mila. Det var med kvigan 215 Finetlie av Rörum. Det var även första gången vi skickade en tjurkalv till köttrasprövningen som på den tiden låg i Gismestad. Det var 317 Hakon av Katslösa T-101 vilket var under auktionsgodkänande gräns. Det dröjde tills nästa år innan det blev en auktionsgodkänd tjur från Katslösa, 403 Iceman av Katslösa T-109. Sedan start har det prövats totalt 29 tjurar varav 15 har varit auktionsgodkända. Bäst resultat innehar 857 Marcurius av Katslösa T-110.  


2004 ropade vi in General av Boogård T-104 på prövningsauktionen på Gismestad. General var en semintjur på VikingGenetic. Fader till General var Kanadensiska Marrywood New Centery.


2004 köptes det även in en kviga från Mattarp, 2003 Coccinel av Mattarp. En kviga som satte stort avtryck i aveln på Katslösa då tre av hennes söner, Kurt-Åke av Katslösa, Max av Katslösa och Orlando av Katslösa. Samtliga tre har både deltagit på utställningar och varit besättningstjurar på katslösa.


2005 Köptes hela besättningen Gass-Cohn in. Besättningen bestod av 1 tjur, Eddy av Kårestom och 3 kor med kalv. Korna härstammade från Häggenäs och var efter kolinjen Ariane.


2007 och 2008 köptes det in ca hälften av samtliga födda kvigor på Dybeck. Det har resulterat i att det än idag härstammar mycket djur från Dybeck. Denna gång kom kolinjerna Kroni, Lori, Marit och Louise.


2007 blev vi Best in Show på Elmia med 508 Annemone av Katslösa (Camel av Häggenäs T-107).


2009 köptes en del av djuren från Linghults Simmental som avvecklades. Det var 3 kor och 2 kvigor ur släktena Polka och Goldi.


2011 var året Pepper av Katslösa T-106 föddes. Pepper skickades iväg till prövningsstationen i Gunnarp och presterade 106 i T-tal. Vid exteriörbedömningen fick han Kropp 90 Ben 82 Muskler 89 helhet 89. Pepper blev sedan uttagen som semintjur på VikingGenetic.


2013 köpte vi åter 1223 Ronaldo FS av Katslösa T-106 på prövningsauktion Gunnarp. Han var en son till Kanadensiska Saugeen Scorpion. Ronaldo lämnade ett oerhört avtryck på vår besättning. 


2015 blev vi bästa hondjur i rasen på Elmia med kviga 1504 Marit FS av Katslösa (Ronaldo FS av Katslösa T-106).


2016 blev vi best in Show Hondjur Mila med 1502 Finetlie FS av Katslösa (Olver av Esered T-112).


2018 ropades 1590 Cellerina av Fall in på Simmentalföreningens sommarauktion. Hon var den dyraste sålda kvigan det året. Lyckan slutade inte där utan Mikael lyckades dra vinstlotten och vann 63 Kroni av Munkebo.


2020 var året då vi ropade in Caesar av Åbuen T-107 på prövningsauktionen i Gunnarp, 102.000 kr. Därmed fick vår stammtjur Vallhall FSPP av Katslösa gå vidare efter tre betäckningssäsonger med goda betyg.


2021 köpte vi åter 2023 Dallas FS av Katslösa T-109 på prövningsauktion Gunnarp. Han är en son till tyska Hennessy PP. Detta är en tjur som vi har väldigt höga förväntningar på. Mycket pga vi tycker fadern har lämnat den typ av djur vi vill ha, bra tillväxt, bra exteriör men framför allt väldigt gott lynne. 


2022 På Elmia representerade vi med 2023 Dallas FS av Katslösa T-109 samt 2 st kvigor. Dallas kom längst i bedmningen och blev klassvinnare. 


2023 Vilket år för vår del på Gunnarp. Av tre insatta tjurar kom alla tre med på auktion, 2203 Florida T-111, 2209 Faxe T-102 och 2243 Ferrari T-108. Ferrari blev den dyraste utav dem och gick för 93.000kr till Bollerup.


2024 är där 35 hondjur som skall kalva, merparten är seminerade en gång för att sedan gå med tjur, Caesar av Åbuen T-107 eller Dallas av Katslösa T-109. I vanlig ordning har vi seminerat med flera olika tjurar som härstammar från flera olika länder. En bra balans mellan "gamla hederliga", nya importer och däremellan. De nya importerna detta år är  Lykke Springbank (Danmark) och Jaguar PP (Tyskland). Vi har fortsatt seminera med Kingston PP (IRL) och Jagermeister P av Hovde (Nor) som var nya importer 2022. Övriga tjurar vi valt att seminera med detta år är bland annat Erebor PP (Ger), Östervagn Ringo (DK), Lykke Sirius (DK), Linde General (DK), Maxl (AUT), Pram (AUT) samt Eldorado (GER).