BLONDE

Blonde d'Aquitaine är en köttras med ursprung från södra Frankrike, Det är en förhållandevis ung ras med start 1962 då man slog ihop tre olika raser och bildade den franska stamboken för rasen Blonde d'Aquitaine. Rasen kom till Sverige 1987 via importer från England och Danmark. Rasen kännetecknas för sin ljus gyllene färg och sina högresta djur med stort muskelparti och smal skelletgrovlek. Rasens största fördel är högt slakt- och styckningsutfall.   


Första Blonden som kom till gården 1994 var Isak. En tjur som då var 4 år och hade tidigare tjänstgjort i en annan bruksbesättning. Efter Isak kom ytterligare en tjur, Gunnar. SOm även han var 4 år när han kom till Katslösa.


År 1999 kom dem första Blondehondjuren, två kvigor, 18 Sissi och 21 Christel. Med dessa kvigor kom även en tjur, 17 Lillebror. Alla tre härstammade från 2 Champador Christine. I dagens läge finns det fortfarande kvar ättlingar till 18 Sissi. Dessa heter idag Christine på Katslösa. 


År 2000 kom ytterligare 7 blondekor och en tjur. Denna gång kom dem från Hedens Blonde i Brastad. Dessa kor var 177 Cameo, 220 Beamwoam, 266 Bargirl, 323 Helene, 332 Fabiola, 335 Vivan och 375 Darling. Tjuren var 403 Milord. Totalt sett har dessa kor satt stor prägel på besättningen i Katslösa. Dem utgör hela grunden. Idag finns enbart ättlingar kvar efter 266 och 332, vilka idag heter Bargirl på Katslösa då båda dessa hondjur härstamma från 4 Champador Bargirl. Övriga har under årens lopp försvunnit från härstamningarna på Katslösa pga att dem har fått hög grad tjurkalvar.


2005 köptes tjuren Vilmer av Christinelund. Första polled tjuren som kom till Katslösa. Tidigare hade vi enbart seminerat med en polled tjur vid namn Kildegård Pelle. Så när Vilmer kom så fanns tre polled kvigor på Katslösa. Vilmer i sin tur satte extremt stort avtryck på Katslösa då han idag finns med i härstamningen på i stort sett alla blondedjur på Katslösa.


2011 var året då vi för första gång skickade en Blondetjur till köttrasprövningen, 1163 General av Katslösa T-105. Son till 502 Vivan (dotter till 335 Vivan). Fader till General Elvis av Katslösa (son till Iholdy). Sedan General har det skickats ytterligare 7 tjurar varav 5 klarat t-tals gränsen för auktionsgodkännande. Den mest kända är 1325 Iceman av Katslösa T-106 som köptes av Träda Blonde. Iceman 2013/2014 års bästa prövade blondetjur och innehar än idag rekordet som dyrast sålda blondetjur på Gunnarp. Han har lämnat mycket avkommer på Träda varpå en del söner har deltagit På prövningen med godkända resultat. Iceman har även lämnat döttrar som såväl har deltagit både på Blondeföreningens auktion som på diverse utställningar med väldigt bra beröm. 


2020 var det Lego av Katslösa som är herre på Katslösa för fjärde och sista år. 2021 finns det 15 kalvande blondehondjur på Katslösa. Det kommer bli ett intressant år då flertalet av hondjuren är dräktiga med semin såväl fransk som holländsk.